Parafia p.w. św. Mikołaja w Dźwiersznie Wielkim

Proboszczowie, komendarze i niektórzy wikariusze dźwierszneńscy

 1. Jakub - proboszcz 9.V.1426
 2. Piotr – wikariusz za rządów Jakuba
 3. Stanisław – proboszcz od 1484
 4. Piotr – proboszcz na przełomie XVI/XVII w.
 5. Michał z Obornik – komendarz w Sypniewie i Dźwiersznie. w 1617 r. mianowany pierwszym dziekanem dekanatu łobżenickiego
 6. Łambicivs vel Łambinivs Szymon – komendarz od 1617 do pocz. 1621
 7. Rossunovius Andrzej - komendarz w Sypniewie i Dźwiersznie
 8. Grzegorz z Pruszcza – 14.III.1623 przejął w komendę kościoły w Sypniewie i Dźwiersznie
 9. Nadolvnis Kacper - proboszcz w 1628 r.
 10. Idzikowski Wojciech proboszcz około 1653 r.
 11. Wochowicz Stanisław – komendarz od 1657 do końca 1659
 12. Gurski (Górski) Wawrzyniec - proboszcz od 1660 do 1682
 13. Grębiński Wojciech Ksawery – komendarz od 1682
 14. Grębiński Jakub – proboszcz od 1698 do 1707
 15. Ślesiński Kazimierz – proboszcz od końca 1707 do 1711 r.
 16. Linkiewicz Maciej – proboszcz od 1711
 17. Wojtanowski Franciszek – wikariusz
 18. Chwaliszewski Piotr Jan – proboszcz od 14.VIII.1729 do 30.XI.1770 r.
 19. Leśniewicz Paweł – wikariusz
 20. Abrahamsom Kazimierz - proboszcz od 1770 do 12.VII.1774 r.
 21. Dyszyński Michał – proboszcz od 1774 do 1814 r.
 22. Lemański Bartłomiej – wikariusz od 9.VII.1809 do końca 1814 r.
 23. Gatz Piotr – komendarz od początku 1815 do 18.VI.1815 r.
 24. Thielmann Jan Florian – proboszcz od 30.III.1815 r. do 1842 r.
 25. Katafiaszyński Maciej – wikariusz od 19.VI.1815 r.
 26. Budzyński Jan – wikariusz od 20.VI.1832 r.
 27. Grabowski Antoni - -wikariusz od 20.VI.1833 r.
 28. Andrzejewski Tomasz – komendarz od 15.II. do 2.IV.1843 r.
 29. Kuczyński Jakub Józef – komendarz od 2.IV. 1843 do 29.III.1847 r.
 30. Kentzer - komendarz od 29.III. do 14.IV.1847 r.
 31. Műller Jan – komendarz, a następnie proboszcz od 15.IV.1847 do 6.X.1852r.
 32. Walkusz Hipolit – administrował parafią od 26.X. do początku XII.1853 r.
 33. Pydynkowski Kazimierz – komendarz od 20.X.1852 do 6.IX.1855 r.
 34. Łęgowski Franciszek proboszcz od 7.IX.1855 do 12.XII.1875 r.
 35. Wiśniewski Michał – wikariusz w 1873 r.
 36. Dziubek Józef – proboszcz od 15.XII.1875 r. do II. 1879 r.
 37. Mojżykiewicz Wiktor – potajemna opieka duszpasterska w czasach zaborów od II.1879 r. do końca 1885 r.
 38. Śmigielski Jóżef – opieka duszpasterska od końca 1885 r. do końca 1886 r.
 39. Ziętak Walenty – proboszcz od 23.XI.1886 r. do 21.I.1916 r.
 40. Dratwa Jan – opieka duszpasterska po śmierci ks. Zietaka
 41. Szałkowski Rafeł – komendarz i proboszcz od 1.V.1916 r. do 30.V.1936 r.
 42. Wróblewski Dezydery – wikariusz w latach 1918-1919
 43. Kijewski Leon – proboszcz od 1.VII.1936 r. do września 1939 r.
 44. Mańkowski Jan – wikariusz w latach 1935-1936
 45. Nieberdind Henryk - opieka duszpasterska w okresie okupacji
 46. Musiał Adam – opieka duszpasterska od końca stycznia do początku sierpnia 1945 r.
 47. Brukwicki Piotr – proboszcz od sierpnia 1945 do1.VII.1952
 48. Semrau Tadeusz – proboszcz od 1.VII.1952 do 11.VIII.1979 r.
 49. Rybacki Kajetan – proboszcz od 1979 do 2006 r.
 50. Wencel Piotr – proboszcz od 26.06.2006 r. do 30.06.2014 r.
 51. Gruba Jarosław - proboszcz od 01.07.2014 r.

Opracowano na podstawie: A. Mietz, J. Pakulski, K. Rybacki: Parafia i kościół św. Mikołaja w Dżwiersznie Wielkim. Dzieje – wiara – trwanie. Toruń 1999