Parafia p.w. św. Mikołaja w Dźwiersznie Wielkim

Modlitwy

Litania do św. Mikołaja


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami

Synu Odkupicielu świata Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, Jedyny Boże


Święty Mikołaju, Cudotwórco - módl się za nami

Święty Mikołaju, Wspomożycielu ubogich,

Święty Mikołaju, Obrońco dziewic,

Święty Mikołaju, Opiekunie żeglujących,

Święty Mikołaju, Wskrzesicielu umarłych,

Święty Mikołaju, Odnowicielu świątyń bożych,

Święty Mikołaju, Pocieszycielu strapionych,

Święty Mikołaju, Ucieczko chorych,

Święty Mikołaju, Biskupie cudownie wybrany,

Święty Mikołaju, Dobry pasterzu wiernych,

Święty Mikołaju, Pogromco złych duchów,

Święty Mikołaju, Słowa Bożego głosicielu,

Święty Mikołaju, Walczący ze zbrodniami,

Święty Mikołaju, Zdrowie niemocnych,

Święty Mikołaju, Podporo więźniów,

Święty Mikołaju, Strzegący tajemnic,

Święty Mikołaju, Szczodry jałmużniku,

Święty Mikołaju, Miłujący ubóstwo,

Święty Mikołaju, Podporo wstrzemięźliwości,

Święty Mikołaju, Opiekunie sierot,

Święty Mikołaju, Opiekunie rodzin,

Święty Mikołaju, Naśladowco Cnót Chrystusowych,

Święty Mikołaju, Pośredniku nasz u Pana,

Święty Mikołaju, Ratunku konających,

Święty Mikołaju, Wybawicielu dusz czyśćcowych,

Święty Mikołaju, Ucieczko w każdej potrzebie,

Święty Mikołaju, Ojcze nasz najlepszy,

Święty Mikołaju, Patronie naszego kościoła,

Święty Mikołaju, Opiekunie parafii naszej,


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


K. Módl się za nami święty Mikołaju

W. Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych


Módlmy się:

Miłosierny Ojcze Niebieski, dziękujemy łaskawości Twojej za to, że świętego Mikołaja naznaczyłeś nam jako patrona i opiekuna; racz nas przez całe życie prowadzić drogą przykazań Twoich, abyśmy będąc z łaski Twojej wezwani, za Jego przyczyną służyć Ci mogli na wieki ze świętymi w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.